search_api_autocomplete

Celyad

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Celyad, BE0974260896, wordt hernomen op Euronext Brussel op 11/07/2016 vanaf 10:40 CET na de publicatie van een persbericht.