search_api_autocomplete
Home

Circulaire over de toepassing van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen witwassen

Nieuws

Deze circulaire bepaalt de maatregelen ter verduidelijking van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 met betrekking tot de toepassing, door de onderworpen entiteiten, van een risicogebaseerde benadering in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Zij verduidelijkt ook de verwachtingen van de FSMA rond de toepassing van die bepalingen, alsook bepaalde controleacties die de FSMA voornemens is te ondernemen om na te gaan of die bepalingen worden nageleefd.