search_api_autocomplete

Cofinimmo, COFP1 en COFP2

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Cofinimmo ISIN code BE0003593044, COFP1 ISIN code BE0003811289 en COFP2 ISIN code BE0003813301 wordt op vraag van de vennootschap geschorst op Euronext Brussel op 26/03/2013 vanaf 09:00 in afwachting van de publicatie van een persbericht betreffende de resultaten van de ABB.