search_api_autocomplete

Colonel Bourg

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Colonel Bourg, ISIN code BE0003716306 wordt hernomen op Euronext Brussel op 02/08/2012 om 11:00.