search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de ontwerpcirculaire over de prudentiële verwachtingen van de FSMA inzake governance voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Nieuws

De FSMA organiseert een open consultatie over een ontwerpcirculaire met haar prudentiële verwachtingen inzake governance voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Voor meer details wordt verwezen naar het consultatiedocument.