search_api_autocomplete

COVID-19: Cybersecurity

Persbericht
Covid-19: virusdeeltjes verspreiden zich

Covid-19 en de lock-down/preventiemaatregelen van de overheid verplichten de ondernemingen om hun bedrijfscontinuïteitsplan te activeren en nieuwe methodes in te voeren om werken op afstand op algemene wijze mogelijk te maken.

Deze evolutie verhoogt de kwetsbaarheid van de financiële sector voor cyberaanvallen.

De FSMA wil de aandacht vestigen op de noodzaak van een verhoogde waakzaamheid t.a.v. dit soort risico’s omwille van de grote gevolgen die deze kunnen hebben voor de bedrijfscontinuïteit, die al verzwakt is door Covid-19. De FSMA had in oktober 2019 al een mededeling gepubliceerd om de ondernemingen te helpen om organisatorische en technische cybersecuritymaatregelen in te voeren. Deze mededeling was tot stand gekomen in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België en bevatte een reeks vragen die de ondernemingen zich konden stellen om hun cybersecurity-plan uit te werken.

De FSMA heeft daartoe de beheervennootschappen van (A)ICB’s, de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de crowdfundingplatformen uitgenodigd om een 'Cybersecurity'-checklist in te vullen.