search_api_autocomplete
Home

Covid-19: verstrekkers van beleggingsdiensten krijgen uitstel tot 1 september 2020 om de MiFID-cartografiegegevens in te voeren

Nieuws
Covid-19: virusdeeltjes verspreiden zich

Elk jaar moeten de ondernemingen die onderworpen zijn aan de MiFID-reglementering de FSMA tegen 30 juni gegevens bezorgen voor haar risicomodel inzake gedragsregels[1].  

Er worden sancties opgelegd aan ondernemingen die deze gegevens niet tijdig overmaken aan de FSMA (nl. toepassing van artikel 36 en 37 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten).

De FSMA is er zich van bewust dat het moeilijk kan zijn om de gevraagde gegevens in te zamelen tijdens de lockdown die is opgelegd door de Regering, en ongetwijfeld ook nog enige tijd nadat de coronamaatregelen versoepeld zijn. Zij zal dan ook niet optreden tegen ondernemingen die haar deze gegevens niet voor 1 september 2020 hebben bezorgd. Bijgevolg krijgen de ondernemingen dit jaar als uitzonderingsmaatregel uitstel tot 1 september 2020 om hun MiFID-cartografiegegevens in te voeren.

Dit uitstel neemt uiteraard niet weg dat de ondernemingen de MiFID-gedragsregels moeten naleven, de belangen van hun klanten moeten behartigen en specifieke vragen van de FSMA moeten beantwoorden.

 


[1]   Artikel 7 van het Reglement van de FSMA van 12 februari 2013 betreffende de rapportering voor het toezicht op de gedragsregels en de erkenning van en samenwerking met de revisoren voor het toezicht en validatie van de cartografie.