search_api_autocomplete
Home

Crowdfunding groeit gestaag in België

Persbericht
Crowdfunding

De investeringen in projecten via crowdfunding kennen een gestage groei in België en de verwachting is dat die trend zich voortzet. Dat blijkt uit een studie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De studie heeft betrekking op de crowdfunding die erop gericht is via kapitaalinbreng of via een lening te investeren in een project. Die twee types crowdfunding worden in België gereglementeerd door de FSMA. De studie slaat op de periode januari 2012 – december 2017 en gebeurde bij de vijf belangrijkste crowdfundingplatformen die actief zijn op de Belgische markt. Het gaat om Lita.co, Ecco Nova, Look&Fin, Spreds en Bolero Crowdfunding.  

232 campagnes met succes gefinancierd

De vijf platformen lanceerden 273 campagnes. Daarvan konden er 232 met succes worden gefinancierd. Bij 41 campagnes werd het vooropgestelde bedrag niet ingezameld. Bij de 232 campagnes werd in totaal 40.025.000 euro opgehaald. De platformen hanteren een erg strikte selectie van projecten die voor financiering in aanmerking komen. Van de naar schatting 17.389 projecten die aan de vijf platformen werden voorgelegd, overleefden slechts 273 het selectieproces.

Crowdfunding kent constante stijging

Zowel het aantal projecten als de totaal opgehaalde bedragen kenden een constante stijging. Terwijl er in 2012 slechts drie projecten gefinancierd werden, liep dat aantal op tot 92 projecten in 2017. Het opgehaalde bedrag bereikte in 2017 zo’n 20 miljoen euro. De forse toename in 2017 houdt wellicht verband met de versoepeling van de prospectusregels. Ook het fiscale voordeel via de tax shelter dat vanaf dat jaar verkregen kon worden, kan een rol gespeeld hebben.  

Beleggers zijn voorzichtig

Wie via crowdfunding in projecten investeert, is doorgaans voorzichtig. Een campagne wordt gemiddeld door 100 verschillende beleggers gefinancierd. Het gemiddelde bedrag per belegger en per campagne bedraagt 2.871 euro. Meer dan de helft van de beleggers investeert 500 euro of minder per campagne, terwijl minder dan 3 procent van de beleggers meer dan 5.000 euro per campagne investeert.

Het behaalde rendement varieert

De campagnes voor schuldfinanciering leverden de beleggers een gemiddeld rendement van 7,42 procent op. Bij de campagnes met kapitaaldeelname waren er twee collectieve uittredingen uit het kapitaal. Een daarvan heeft een aanzienlijk rendement opgeleverd (100 procent na aftrek van de kosten), terwijl de beleggers in het andere geval geld verloren (-4 procent). Zeven via kapitaaldeelname gefinancierde ondernemingen gingen failliet.

Verdere groei verwacht

De verwachting is dat investeringen via crowdfunding verder zullen groeien, onder meer als gevolg van de vrijstelling van de prospectusplicht voor projecten onder 5 miljoen euro. Ook het in 2017 ingevoerde fiscale voordeel via de tax shelter, dat onder meer voorziet in een belastingaftrek tot 45 procent voor investeringen in micro-ondernemingen, kan een rol spelen. Niettemin blijft crowdfunding een marginale financieringsbron in vergelijking met bijvoorbeeld de 131 miljard euro aan bankleningen die in 2017 aan ondernemingen verstrekt werden.

Het onderzoeksverslag werd opgesteld in het Engels en is beschikbaar op de website van de FSMA. De samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.