search_api_autocomplete
Home

Cryptomunten: nieuwe regels treden in werking

Nieuws
Virtual Service Asset Providers (VASP)

Vanaf 1 mei 2022 zal elke in België gevestigde rechtspersoon die op het Belgische grondgebied wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta of diensten van bewaarportemonnees wenst aan te bieden, zich vooraf moeten inschrijven bij de FSMA.

Aanbieders die op 1 mei 2022 reeds actief zijn, moeten de uitoefening van hun activiteit vóór 1 juli 2022 melden en vóór 1 september 2022 een inschrijvingsaanvraag indienen.

Geïnteresseerd? Raadpleeg onze FAQ's op onze website die u informeren over de stappen die u moet nemen om u in te schrijven.