search_api_autocomplete
Home

De FSMA lanceert 20 projecten voor de toekomst

Persbericht
Two man shaking hands

Naar aanleiding van de jaarlijkse World Investor Week en van de twintigste verjaardag van de Wet over het financieel toezicht, lanceert de FSMA 20 projecten voor de toekomst. De projecten zijn gebaseerd op de ervaringen van de FSMA in haar verschillende toezichtsdomeinen en hebben als streefdoel om het debat hierover op te starten. De projecten hebben betrekking op zeven actuele thema’s, met als centrale leidraad een nog meer doorgedreven bescherming van de financiële consumenten en aandeelhouders.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten regelt het financieel toezicht in België. Dit jaar is deze wet 20 jaar van kracht, een aanleiding voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) om het debat over 20 toekomstprojecten te lanceren.

De voorstelling van die projecten gebeurt bij de start van de World Investor Week, georganiseerd door de wereldwijde organisatie van beurstoezichthouders, IOSCO, waarvan de FSMA ondervoorzitter is. Ieder jaar organiseert IOSCO een dergelijke themaweek, met de bedoeling om educatie en bescherming van de beleggers wereldwijd te promoten.

De twintig projecten voor de toekomst hebben betrekking op zeven actuele thema’s.

 

 1. Digitalisering van activa en van financiële diensten

  Virtueel geld, virtuele activa en digitale beleggingstoepassingen hebben een grote aantrekkingskracht. De FSMA wenst dat de consument correct ingelicht wordt over de risico’s verbonden aan virtueel geld en virtuele activa en over de technieken die gebruikt worden in beleggingstoepassingen. Ook de consumenten die geen gebruik maken van digitale kanalen mogen niet uit het oog verloren worden.

  De FSMA doet voorstellen in verband met:

  • het toezicht op de reclame voor cryptomunten
  • de omkadering van trading apps
  • financiële inclusie
    
 2. Duurzaamheid: aandeelhoudersdialoog en strijd tegen greenwashing

  Steeds meer beleggers willen dat hun geld dient om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken. De FSMA verwacht dan ook dat beursgenoteerde ondernemingen luisteren naar hun aandeelhouders en maakt van de strijd tegen greenwashing een prioriteit.

  De FSMA doet voorstellen over:

  • een kwalitatieve aandeelhoudersdialoog
  • het opsporen van greenwashing via data-analyse
  • het toezicht op ESG-data providers
    
 3. Compliance als basishouding

  In alle geledingen van de financiële ondernemingen moet compliance, en in het bijzonder het centraal stellen van het klantenbelang, de basishouding zijn.

  De FSMA doet daarom voorstellen over:

  • de invoering van een bankierseed
  • de structurele dialoog tussen de FSMA en de compliance officers
  • compliance bij kleine ondernemingen
    
 4. Checks & balances en integriteit binnen beursgenoteerde vennootschappen

  Genoteerde vennootschappen zijn het kruispunt van steeds diversere belangen. Vandaar het belang van effectieve checks & balances binnen deze ondernemingen en van de integriteit van hun leiders

  De FSMA doet voorstellen om de wetgeving aan te passen over:

  • de verankering van de rol van onafhankelijke bestuurders
  • een beroepsverbod voor veroordeelde bestuurders
  • de rol van de aandeelhouders bij de overdracht van significante activa
    
 5. Eenvoud en kostentransparantie van financiële en verzekeringsproducten

  De FSMA heeft steeds ingezet op eenvoudige, vergelijkbare en (kosten)transparante financiële en verzekeringsproducten.

  In dat kader doet ze vandaag voorstellen over:

  • de omkadering van gsm-verzekeringen
  • de vereenvoudiging van het brandverzekeringscontract
  • het in kaart brengen van de impact van kosten op het rendement
    
 6. Interactie tussen de FSMA en de hoven en rechtbanken

  De FSMA is op Europees vlak een koploper voor het beboeten van inbreuken op de financiële wetgeving. Maar met boetes krijgen gedupeerde beleggers hun geld niet terug. Daarom doet de FSMA een aantal voorstellen in verband met efficiënter rechtsherstel voor gedupeerde beleggers/consumenten en meer interactie met hoven en rechtbanken.

  De voorstellen gaan over wettelijke aanpassingen inzake:

  • de omkering van de bewijslast
  • interactie met het gerecht en integratie van rechtsherstel in de sanctieprocedure
  • Alternative Dispute Resolution in België
    
 7. Financiële educatie 3.0

  Na tien jaar is Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA, een gevestigde waarde geworden als onafhankelijke bron van informatie voor financiële aangelegenheden. Na het succes van de website, de samenwerking met het onderwijs en de lancering van het Wikifin Lab, het financieel educatief centrum, wenst de FSMA verder te gaan.

  Ze doet voorstellen over:

  • een uitbreiding van het aanbod door ter plaatse te gaan in het hele land
  • een aanbod van webinars en vormingen voor het publiek en de sector

De FSMA stelt vandaag deze projecten voor om het debat erover te lanceren en zal de komende tijd overleg hierover plegen en er geleidelijk verder invulling aan geven.

Sommige projecten worden afgerond of zijn vergevorderd. Voor andere, die een wetswijziging kunnen inhouden, en mits zij worden gesteund door de daartoe bevoegde politieke autoriteiten, zal qua prioritisering uiteraard rekening moeten worden gehouden met de evolutie van de economische situatie.

Meer informatie over de 20 projecten voor de toekomst vindt u in deze presentatie.