search_api_autocomplete
Home

De FSMA lanceert een consultatie over SPACs

Nieuws

Een SPAC of Special Purpose Acquisition Company is een nieuw opgerichte vennootschap met als specifiek doel om geld op te halen, een beursnotering aan te vragen en vervolgens om binnen een strak tijdsbestek een fusie of een overname te financieren.

De FSMA doet een voorstel voor de invoering van minimumstandaarden voor SPACs. Deze minimumstandaarden hebben betrekking op de structuur van de SPACs, de informatieverstrekking en de uittredingsmodaliteiten van de investeerders. De FSMA neemt ook een standpunt in met betrekking tot de mate waarin SPACs geschikt, en dus toegankelijk, moeten zijn voor de particuliere belegger.

Marktpartijen worden uitgenodigd reacties en suggesties te geven op het voorstel van de FSMA. Deze consultatie loopt van 10 tot en met 31 mei 2021.