search_api_autocomplete
Home

De FSMA publiceert een Q&A voor de genoteerde vennootschappen over het halfjaarlijks financieel verslag in tijden van COVID-19

Nieuws

De meeste genoteerde vennootschappen zullen binnenkort hun resultaten publiceren met betrekking tot de eerste jaarhelft van 2020. Dit zal voor deze vennootschappen wellicht de eerste wettelijk vereiste periodieke rapportering zijn die aan beleggers een uitgebreider en gedetailleerder inzicht zal geven over de impact van COVID-19 op hun positie, hun bedrijf en hun resultaten.

De FSMA wenst in dit verband een aantal aandachtspunten mee te geven in de vorm van deze Q&A die gepubliceerd wordt in navolging van:

De FSMA roept de genoteerde vennootschappen op om bij de opstelling van hun halfjaarresultaten voldoende aandacht te besteden aan een correcte rapportering over de impact van COVID-19.