search_api_autocomplete
Home

De FSMA publiceert jaarverslag en geeft een update over haar toekomstprojecten

Persbericht
Statistieken op een scherm

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vandaag haar jaarverslag 2022 gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan gaf de voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, een stand van zaken over haar toekomstprojecten.

De centrale missie van de FSMA is bij te dragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Vorig jaar lanceerde ze 20 nieuwe projecten voor een nog meer doorgedreven bescherming van de consument. In deze tijden van verandering en onzekerheid is daar nood aan.

De projecten bieden onder meer antwoorden op risico’s die verbonden zijn aan virtueel geld en greenwashing. Ze beogen een betere toepassing van gedragsregels en bescherming van aandeelhouders. Ze zetten in op eenvoudige en kostentransparante financiële producten, die makkelijker met elkaar vergelijkbaar zijn. Voor gedupeerde consumenten en beleggers zijn er voorstellen om te komen tot een efficiënter rechtsherstel. Ook is een uitbreiding van het programma financiële educatie van de FSMA voorzien.

Driekwart van de 20 toekomstprojecten is inmiddels gerealiseerd of in uitvoering. Zo zijn er onlangs nieuwe regels in voege getreden voor het toezicht op de reclame voor virtueel geld. Andere projecten zoals de invoering van een bankierseed en de vereenvoudiging van contracten voor brandverzekering staan in de steigers.

FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais gaf op een webinar een eerste stand van zaken over de uitvoering van de projecten. Daarbij ging hij ook in op enkele markante thema’s uit het jaarverslag. Meer informatie vindt u in de presentatie van het webinar en in een videoboodschap, waarin Jean-Paul Servais toelichting geeft bij de belangrijkste onderwerpen van het jaarverslag.

U kunt het volledige jaarverslag 2022 raadplegen op de website van de FSMA.