search_api_autocomplete
Home

De FSMA start een samenwerkingsprogramma met de academische wereld

Persbericht

De FSMA lanceert in 2024 een samenwerkingsprogramma met de academische sector. Hiermee wil ze haar banden met de academische wereld nauwer aanhalen en een documentatiecentrum oprichten over haar bevoegdheden op het vlak van financiële reglementering en financieel toezicht. Zo wil de FSMA onderzoekers de mogelijkheid bieden om aan databanken voor toezichthouders te werken, en daarbij onderwerpen te behandelen die hoog op de agenda staan van de toezichthouders op de financiële sector. Zelf hoopt de FSMA rechtstreeks kennis te krijgen van de recentste ontwikkelingen in de onderzoeksgebieden die gelieerd zijn met haar bevoegdheden.

In het kader van deze eerste oproep zullen de geselecteerde onderzoekers – doctoraatsstudenten en postdoctoraatsstudenten – toegang krijgen tot de MiFIR-gegevensbank, die, conform de gegevensbeschermingsregels, geanonimiseerd zal worden. Een interne FSMA-jury zal maximum twee onderzoekers selecteren. De jury zal niet alleen rekening houden met de kwaliteit van de kandidaten, maar ook met de pertinentie van hun onderzoeksproject in het licht van de FSMA-bevoegdheden. Geïnteresseerde onderzoekers moeten hun interesse tegen uiterlijk 15 maart kenbaar maken. De FSMA zal een informatiesessie organiseren waar meer toelichting zal worden gegeven bij de gegevens die ter beschikking zullen worden gesteld. Dankzij deze sessie zullen de geïnteresseerde onderzoekers hun voorstel beter kunnen afstemmen op de verschillende mogelijkheden en beperkingen van die gegevens.

De geselecteerde onderzoekers zullen een contract ondertekenen met de FSMA, die op haar beurt een verbintenis aangaat met de universiteit waar de onderzoeker een doctoraatsprogramma volgt of als postdoctoraal onderzoeker werkt. De FSMA betaalt geen enkele vergoeding in het kader van het contract, maar stelt wel alle nodige tools ter beschikking voor de onderzoekswerkzaamheden (computer, toegang tot de databank en de infrastructuur van de FSMA, ...).

Het contract heeft een initiële looptijd van 6 maanden en is hernieuwbaar voor maximum één periode van 6 maanden. Opdat de relevantie van een eventuele contracthernieuwing zou kunnen worden beoordeeld, zullen de onderzoekers de voortgang van hun project moeten toelichten. In het waarschijnlijke geval dat een onderzoeker revisies moet uitvoeren om zijn onderzoek gepubliceerd te krijgen, zal hij na afloop van zijn contract, in onderling overleg, opnieuw toegang krijgen tot de gegevens. Van de onderzoekers wordt ook verwacht dat ze met voldoende regelmaat aanwezig zijn in de FSMA-kantoren (bv. tweemaal per maand).

De onderzoekers die zich kandidaat stellen voor zo’n samenwerkingsproject, moeten bij de aanvang van hun contract met de FSMA al minstens een jaar aan hun doctoraatsthesis werken. Zowel doctoraatsstudenten als postdoctoraatsstudenten komen in aanmerking voor het programma.

Het kandidaatsdossier van de geïnteresseerde onderzoekers omvat:

  • hun cv;
  • een beschrijving van hun onderzoeksproject (maximum 5 A4-pagina’s);
  • een verbintenis van hun promotor (docent/professor aan een Belgische universiteit) om de werkzaamheden op te volgen.

De uiterste datum voor de indiening van de projecten is vrijdag 14 juni 2024. De kandidaten zullen medio juli 2024 in kennis worden gesteld van het resultaat van de selectieprocedure. Het samenwerkingscontract zal in de herfst van 2024 aanvangen.

Kalender van de oproep tot kandidaatstelling:

  • 15 maart 2024: uiterste datum voor de inschrijving voor de informatiesessie over de gegevens (door email te sturen naar studies@fsma.be)
  • 19 maart 2024: online-informatiesessie over de MiFIR-databank
  • 14 juni 2024: deadline voor het indienen van de kandidaatstellingen
  • medio juli 2024: mededeling van de selectiebeslissing
  • september-oktober 2024: start van het onderzoeksprogramma

Binnenkort zal de FSMA ook contact opnemen met vertegenwoordigers van de academische wereld en de voornaamste onderzoekscentra op het vlak van financiën en bank- en financieel recht. Bedoeling van de FSMA is studenten van de tweede cyclus de mogelijkheid te bieden om op een of meer databanken te werken die zij tot haar beschikking heeft, en zo belangrijke thema’s rond financiële regelgeving te behandelen. 

Gelieve uw kandidaatsdossiers naar studies@fsma.be te sturen. Op dat adres kan u ook terecht met uw eventuele andere vragen over deze projectoproep.