search_api_autocomplete
Home

De FSMA start een samenwerkingsprogramma met universitaire onderzoekers

Persbericht
Standpunten: een laptop met het FSMA-logo op het scherm afgebeeld

De FSMA wenst haar banden met de academische wereld nauwer aan te halen en start daarom in 2023 een samenwerkingsprogramma met universitaire onderzoekers. De FSMA biedt de onderzoekers meer bepaald de mogelijkheid om aan een databank voor toezichthouders te werken, en daarbij onderwerpen te behandelen die hoog op de agenda van de toezichthouders op de financiële sector staan. Zelf hoopt de FSMA rechtstreeks kennis te krijgen van de recentste ontwikkelingen in de onderzoeksgebieden die gelieerd zijn met haar bevoegdheden.

De geselecteerde onderzoekers zullen een contract ondertekenen met de FSMA, die op haar beurt een verbintenis aangaat met de universiteit waar de onderzoeker een doctoraatsprogramma volgt. De FSMA betaalt geen enkele vergoeding in het kader van het contract, maar stelt wel alle nodige tools ter beschikking voor de onderzoekswerkzaamheden (computer, toegang tot de databank en de infrastructuur van de FSMA, ...).

Het contract heeft een initiële looptijd van 6 maanden en is hernieuwbaar voor maximum 2 periodes van telkens 6 maanden. Opdat de relevantie van een eventuele contracthernieuwing zou kunnen worden beoordeeld, zullen de onderzoekers de voortgang van hun project moeten toelichten. Verder wordt van de onderzoekers verwacht dat ze met voldoende regelmaat aanwezig zijn in de FSMA-kantoren (bv. tweemaal per maand).

In het kader van deze eerste oproep zullen de geselecteerde onderzoekers toegang krijgen tot de MiFIR-gegevensbank, die, conform de gegevensbeschermingsregels, geanonimiseerd zal worden. Een interne FSMA-jury zal maximum twee onderzoekers selecteren. De jury zal niet alleen rekening houden met de kwaliteit van de kandidaten, maar ook met de pertinentie van hun onderzoeksproject in het licht van de FSMA-bevoegdheden.

De onderzoekers die kandideren voor zo’n samenwerking, moeten bij de aanvang van hun contract met de FSMA al minstens een jaar aan hun doctoraatsthesis werken. Het kandidaatsdossier van de geïnteresseerde onderzoekers omvat:

  • hun cv;
  • een omschrijving van hun onderzoeksproject (maximum 5 A4-pagina’s);
  • een verbintenis van hun promotor (docent/professor aan een Belgische universiteit) om de werkzaamheden op te volgen.

De uiterste datum voor de indiening van de projecten is vrijdag 14 juli 2023. De kandidaten zullen begin september 2023 in kennis worden gesteld van het resultaat van het selectieproces. Het samenwerkingscontract zal in de herfst van 2023 aanvangen.

Gelieve uw kandidaatsdossiers naar studies@fsma.be te sturen. Op dat adres kan u ook terecht met uw eventuele andere vragen over deze projectoproep.