search_api_autocomplete
Home

De FSMA verwelkomt de internationale audit Monitoring Group

Persbericht
Logo The Monitoring Group

Op 21 november 2022 verwelkomde de FSMA de internationale audit Monitoring Group (MG). De MG groepeert verschillende internationale instellingen die zich inzetten voor kwaliteitsvolle wereldwijde audit- en beroepsethieknormen. De leden omvatten de Financial Stability Board (FSB), het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), de Wereldbank, de Europese Commissie, het internationaal forum van onafhankelijke audittoezichthouders (IFIAR), de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) alsook IOSCO, de internationale organisatie van beurstoezichthouders. Namens IOSCO is de FSMA-voorzitter en IOSCO-voorzitter Jean-Paul Servais, samen met de US SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, covoorzitter van de MG.

De vergadering van 21 november in het gebouw van de FSMA kaderde in de lopende werkzaamheden van de MG om de onafhankelijkheid en de efficiëntie van het totstandkomingsproces van internationale audit- en professionele ethieknormen te versterken.

Tijdige, kwaliteitsvolle en inclusieve normen voor auditwerkzaamheden alsook de bijhorende onafhankelijkheids- en professionele ethiekregels zijn van cruciaal belang voor de praktijk om het vertrouwen van de beleggers in financiële en duurzaamheidsrapportering te verzekeren. ‘Ik ben verheugd over de grote vooruitgang die werd geboekt met de implementatie van de hervorming van de governance van de internationale standard setting op het gebied van de audit- en professionele ethiek. De leden van de MG zullen zich, in nauw overleg met de verschillende stakeholders, blijven inzetten om ervoor te zorgen dat deze normen beantwoorden aan de noden van de verschillende financiële-marktdeelnemers en hierbij eveneens steeds het publiek belang voor ogen houden. De FSMA, die het college van toezicht op de bedrijfsrevisoren huisvest, is vereerd aan deze initiatieven te kunnen bijdragen,’ zegt Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA en covoorzitter van de MG.

Een meer gedetailleerd persbericht is terug te vinden op de website van de Monitoring Group.