search_api_autocomplete
Home

De Koningin leert jongste leerlingen spelenderwijs omgaan met geld

Persbericht
De Koningin leert jongste leerlingen spelenderwijs omgaan met geld

In het kader van De Week van het Geld ging Hare Majesteit de Koningin vandaag op bezoek in twee scholen uit het lager onderwijs. De Koningin ontdekte samen met de leerlingen het nieuwe Wikifin-spel ‘ABC van het Budget’. In dit spel leren leerlingen van het eerste en tweede leerjaar spelenderwijs met geld omgaan. Met haar bezoeken onderstreept de Koningin het belang van financiële educatie vanaf jonge leeftijd en steunt ze Wikifin, het programma financiële educatie van de FSMA.

De Week van het Geld

Maandag ging de negende editie van De Week van het Geld van start. Dat is een jaarlijkse themaweek georganiseerd door Wikifin, het programma voor financiële educatie van de FSMA. Het doel van deze week is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan het belang van financiële educatie. Meer dan 125.000 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs nemen deel aan verschillende activiteiten rond het thema geld. Dat zijn 25.000 leerlingen meer dan tijdens de vorige editie.

ABC van het Budget

De Koningin ging vandaag op bezoek bij het eerste leerjaar van Basisschool De Stadsmus in Oudergem en bij het tweede leerjaar van École Paroissiale Notre Dame des Grâces in Sint-Pieters-Woluwe. Samen met de leerlingen ontdekte ze het nieuwe Wikifin-spel ‘ABC van het Budget’. Met dit spel leren de leerlingen spelenderwijs met geld omgaan. Ze kopen hun eigen schoolmateriaal en proberen hun budget te respecteren. Op die manier ervaren ze dat je een euro maar één keer kan uitgeven.

Financiële educatie vanaf jonge leeftijd

De FSMA besteedt sinds de lancering van Wikifin in 2013 ruime aandacht aan financiële educatie via de scholen. Want er is grote eensgezindheid dat financiële educatie best start vanaf jonge leeftijd. Het nieuwe Wikifin-spel ‘ABC van het Budget’ voor het eerste en tweede leerjaar is dan ook een mooie aanvulling van het Wikifin-materiaal voor de allerjongsten op school. De Koningin ondersteunt deze aanpak al geruime tijd en tijdens verschillende initiatieven van de FSMA. Met de schoolbezoeken tijdens De Week van het Geld 2024 steekt de Koningin alle leerkrachten die financiële educatie aan bod laten komen in de klas een hart onder de riem.

FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais: ‘Meer dan 125.000 leerlingen die in de klas aan de slag gaan met het Wikifin-materiaal maken van De Week van het Geld weer een groot succes. We zijn dan ook verheugd met de steun van Hare Majesteit de Koningin voor financiële educatie en voor de initiatieven van Wikifin. Zeker omdat het belang van financiële educatie de komende jaren enkel zal toenemen. Getuige hiervan zijn onder andere de recente werkzaamheden inzake financiële educatie op Europees niveau die ruim aan bod komen tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De initiatieven van de FSMA werden hierbij meermaals aangehaald als best practice.’

De Koningin leert jongste leerlingen spelenderwijs omgaan met geld