search_api_autocomplete

De Rouck Géomatics

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

Als vervolg van de publicatie van het jaarverslag 2014, wordt de notering van het financieel instrument De Rouck Géomatics, ISIN BE0003842599 hernomen op Euronext Brussel op 01/07/2015 om 15:30.