Nieuws & Waarschuwingen

De tweede pensioenpijler in beeld - Sectoroverzicht 2018

Persbericht
News article
06/11/2018

De FSMA publiceert voortaan jaarlijks het sectoroverzicht ‘De tweede pensioenpijler in beeld’. De informatie in de eerste editie van dit sectoroverzicht heeft betrekking op 1 januari 2018 en is gebaseerd op de databank ‘DB2P’ (Mypension.be).

De tweede pensioenpijler omvat de aanvullende pensioenen die een persoon bovenop het wettelijk pensioen opbouwt in het kader van zijn loopbaan als werknemer of zelfstandige.

In totaal bouwen 3.679.000 personen een aanvullend pensioen op. Dit stemt overeen met 75 procent van de beroepsbevolking. De opgebouwde pensioenrechten vertegenwoordigen een totaalbedrag van 80,3 miljard euro.

De manier waarop het aanvullend pensioen is georganiseerd, hangt nauw samen met het professioneel statuut.

85 procent van de aangeslotenen bouwt pensioenrechten op als werknemer, 10 procent als zelfstandige en 5 procent van de aangeslotenen zijn zowel werknemer als zelfstandige.

Het initiatief voor de opbouw van een pensioenplan voor werknemers gaat meestal uit van de werkgever. Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In totaal bedragen de opgebouwde pensioenreserves in het kader van een ondernemingsplan 46,4 miljard euro, tegenover 4,3 miljard euro pensioenreserves opgebouwd in een sectorplan.

Een zelfstandige kan op individuele basis een aanvullend pensioen opbouwen via het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’ (VAPZ). Als een zelfstandige het statuut heeft van zelfstandige bedrijfsleider kan de onderneming voor hem een aanvullend pensioen opbouwen. Zelfstandigen bouwden in totaal in het kader van een VAPZ-contract 7,5 miljard euro aan pensioenreserves op, tegenover 17 miljard euro aan pensioenreserves voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

De gemiddelde verworven reserve voor een persoon die een aanvullend pensioen opbouwt en de pensioenleeftijd nadert (55-64 jarigen), bedraagt 54.749 euro. Achter dit globale gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. Zo bedraagt de mediaanreserve voor deze leeftijdscategorie slechts 8.076 euro. Bij mannen ligt de gemiddelde verworven reserve voor die leeftijdscategorie (67.656 euro) een stuk hoger dan bij vrouwen (32.172 euro). 

Ook tussen de professionele statuten zijn er grote verschillen qua verworven reserves. Zo beschikt een zelfstandige bedrijfsleider gemiddeld over een pensioenreserve van 78.600 euro, terwijl een aangeslotene bij een sectoraal pensioenplan voor werknemers gemiddeld beschikt over een reserve van 2.128 euro.

Vier vijfden van de pensioenreserves wordt beheerd door verzekeringsondernemingen, waarvan ruim 90 procent in een tak 21 verzekeringsproduct.

Het jaarlijks sectoroverzicht 2018 is beschikbaar op de FSMA-website.