search_api_autocomplete
Home

De voorzitter van de FSMA en IOSCO heeft het Asian Financial Forum toegesproken

Nieuws
Jean-Paul Servais, Chairman of the FSMA

De heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA en IOSCO, heeft virtueel deelgenomen aan het Asian Financial Forum, dat op 11 en 12 januari 2023 plaatsvond in Hongkong. Vooraanstaande sprekers uit regeringsmiddens, financiële kringen en bedrijfsleven kwamen tijdens dit evenement samen om gedachten en informatie uit te wisselen. Het Asian Financial Forum verwelkomt jaarlijks duizenden deelnemers uit vele landen van over de hele wereld.

Tijdens zijn virtuele uiteenzetting ging de heer Jean-Paul Servais vooral dieper in op de uitdagingen waarmee de wereldwijde financiële sector wordt geconfronteerd, en op de rol van IOSCO ter zake. Verder kaartte hij de IOSCO-prioriteiten voor 2023 aan:

  • duurzame financiering en bestrijding van greenwashing, met name via de ontwikkeling van wereldwijde rapporteringsstandaarden op dat vlak;
  • digitale financiering en meer specifiek de omkadering van cryptoactiva;
  • wereldwijde samenwerking rond de risico’s verbonden aan niet-bancaire financiële intermediatie (non-bank financial intermediation – NBFI).