search_api_autocomplete

Dexia

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Dexia (ISIN BE0003796134) wordt op vraag van de vennootschap geschorst op Euronext Brussel op 5/10/2012 vanaf 14:30 tot 15:30.