search_api_autocomplete

Dexia

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument DEXIA en derivaten , ISIN code BE0003796134 wordt hernomen op Euronext Brussel op 27/05/2011 om 13:40.