search_api_autocomplete
Home

Driemaandelijks dashboard over fraude: recoveryroomfraude is in opmars

Persbericht
Waarschuwing: op een laptop verschijnt er een fraudewaarschuwing op het scherm

Een van de opdrachten van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is het bestrijden van illegale activiteiten die verband houden met financiële beleggingen. Sinds juli 2022 publiceert de FSMA een driemaandelijks dashboard met statistieken en een overzicht van de belangrijkste trends op het vlak van beleggingsfraude. Vandaag publiceert ze het dashboard over het vierde kwartaal van 2022, met daarin ook cijfers over het hele jaar 2022.

In deze editie bespreekt ze de volgende topics:

  • Recoveryroomfraude is in opmars. De FSMA vestigt de aandacht van het publiek op deze fraudevorm die personen viseert die in het verleden al het slachtoffer werden van fraudepraktijken.
  • Om de werking van recoveryroomfraude en meer algemeen van beleggingsfraude te illustreren, geeft de FSMA in dit dashboard een schema met het “klassieke” verloop van die fraudepraktijken.
  • In 2022 publiceerde de FSMA waarschuwingen voor 267 frauduleuze entiteiten en 301 websites.
  • Een grote meerderheid van die waarschuwingen betroffen frauduleuze handelsplatformen (149 frauduleuze entiteiten) en illegale kredietaanbiedingen (95).
  • De meeste consumenten die de FSMA in 2022 contacteerden in verband met fraude, waren Nederlandstalige mannen met woonplaats in België. Ze behoorden tot verschillende leeftijdscategorieën, hoewel de meesten van hen tot de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar behoorden.

Het dashboard is terug te vinden op de website van de FSMA.