search_api_autocomplete

Duvel

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EM MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 34, § 2, LID 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Duvel, ISIN code BE0003762763 wordt hernomen op Euronext Brussel op 12/10/2012 om 09:45.