search_api_autocomplete
Home

Einde verplichte kwartaalrapportering: FSMA past circulaire genoteerde vennootschappen aan

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) actualiseert haar circulaire over de verplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen. Dit gebeurt naar aanleiding van de publicatie van een koninklijk besluit dat onder meer betrekking heeft op het wegvallen van de verplichte kwartaalinformatie.

Het koninklijk besluit van 26 maart 2014 werd op 22 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit koninklijk besluit zet de recente richtlijn[1] tot wijziging van de Transparantierichtlijn gedeeltelijk om in Belgische wetgeving.

De belangrijkste wijziging doet zich voor op het vlak van de periodieke informatieverstrekking. Beursgenoteerde vennootschappen zijn immers niet meer verplicht om kwartaalinformatie (tussentijdse verklaringen of driemaandelijkse financiële verslagen) openbaar te maken. Deze vennootschappen beschikken voortaan ook over meer tijd voor de openbaarmaking van hun halfjaarlijkse financiële verslagen. De termijn waarbinnen deze verslagen gepubliceerd moeten worden, bedraagt nu drie maanden in plaats van twee maanden voorheen.

Deze maatregelen hebben tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de beleggers, de administratieve last van de beursgenoteerde vennootschappen te verminderen. Dit geldt in het bijzonder voor de kleine en middelgrote emittenten die op die manier een vlottere toegang krijgen tot kapitaal.

De FSMA heeft de betrokken vennootschappen op de hoogte gebracht van de aanpassingen die gebeurd zijn aan de circulaire over de verplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen. De circulaire kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA.


[1]     Richtlijn 2013/50/EU.