search_api_autocomplete
Home

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren – oproep voor kandidaten

Nieuws
Revisoren: een bureau waarop een rekenmachine, een pen, een vergrootglas, documenten met statistieken en grafieken en een laptop door elkaar liggen

De FSMA richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereglementeerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 

Kandidaatstellingen moeten uiterlijk op maandag 2 september 2024 per e-mail aan de FSMA worden gericht op volgend e-mailadres: eca@fsma.be. Deze e-mail zal alle dossierstukken van de kandidaatstellingen bevatten.

Lees meer in de mededeling FSMA_2024_09