search_api_autocomplete

Fagron

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Fagron, ISIN BE0003874915 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op 30/11/2015 om 16:30.