search_api_autocomplete

Fagron Nv

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Fagron Nv, BE0003874915, wordt hernomen op Euronext Brussel op 6/05/2016 om 09:00 CET.