search_api_autocomplete
Home

FAQ’s over inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen bij genoteerde vennootschappen

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) stelt op haar website veelgestelde vragen (FAQ’s) ter beschikking over inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen. Via de FAQ’s wil de FSMA een aantal fundamentele principes voor dit type van verrichtingen in herinnering brengen. Ze vestigt via de FAQ’s tevens de aandacht op vastgestelde goede praktijken.

Bij inbrengen in natura, fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen kunnen belangenconflicten rijzen in hoofde van de personen die de verrichting initiëren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een bedrijfscombinatie tussen twee vennootschappen met dezelfde referentie-aandeelhouder.

De FSMA wenst daarom een aantal fundamentele principes die gelden voor dit type van verrichtingen, in herinnering te brengen en in te gaan op een aantal praktische vragen en goede praktijken. Daarmee wil ze binnen de genoteerde vennootschappen het besluitvormingsproces ondersteunen over verrichtingen met conflicterende belangen en alle betrokkenen toelaten ten volle hun rol te spelen.

De FAQ’s zijn beschikbaar op de website van de FSMA.