search_api_autocomplete

Floridienne

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Floridienne, ISIN BE0003215143 ,wordt hernomen op Euronext Brussel op om 11:30 AM.