search_api_autocomplete
Home

FSMA maakt dossier betreffende de CEO van Keyware Technologies over aan het gerecht

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) maakt een dossier over aan de gerechtelijke autoriteiten in verband met transacties tussen Keyware Technologies en ondernemingen verbonden met haar CEO, Big Friend NV, vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde.

De FSMA heeft kennis genomen van de conclusies van de door de raad van bestuur van Keyware Technologies gevraagde forensische audit van de transacties tussen Keyware Technologies en ondernemingen verbonden met haar CEO, Big Friend NV, vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde[1].

Mede rekening houdend met haar eigen bevindingen volgend op de toezichtacties die zij in 2020 opstartte met betrekking tot de financiële verslaggeving van Keyware heeft de FSMA beslist met betrekking tot voornoemde transacties een dossier over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.