search_api_autocomplete
Home

FSMA publiceert jaarverslag 2012

Persbericht

 

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft haar jaarverslag 2012 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft toelichting bij de werkzaamheden en initiatieven die in de loop van het voorbije jaar genomen zijn en maakt een stand van zaken op na de eerste twee werkingsjaren.

'Van bij haar start heeft de FSMA meerdere initiatieven gelanceerd die intussen hun vruchten afgeworpen hebben. Zo heeft het moratorium op de verkoop van te complexe producten,geleid tot een vereenvoudiging van de markt. Op basis van inspecties op het terrein, heeft de FSMA 24 bevelen geformuleerd om bepaalde praktijken aan te passen. De FSMA heeft ook een spaarsimulator en een programma inzake financiële vorming gelanceerd', zei Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA.

Het jaarverslag geeft nadere toelichting over de genomen initiatieven en gaat onder meer in op:

–    De evolutie van de markt voor gestructureerde producten sinds de lancering van het moratorium op de commercialisering van te ingewikkelde producten. Daaruit blijkt dat de producenten van dergelijke producten er momenteel in slagen de door het moratorium opgelegde vereenvoudiging van het aanbod te verzoenen met de behoefte van de consument.

–    De resultaten en conclusies van de eerste reeks inspecties op het terrein inzake het toezicht op de gedragsregels.  Deze inspectieronde ging over het thema 'belangenconflicten'. Op basis van ondervragingen van bijna 400 medewerkers, waarvan de meeste in de agentschappen, heeft de FSMA 24 bevelen en 85 aanbevelingen geformuleerd.

–    De lancering van Wikifin.be, het nieuwe programma voor financiële vorming. De website Wikifin.be is beschikbaar, met onder meer de spaarsimulator, en wordt dit jaar verder aangevuld met een benadering via 'levensmomenten'. De eerste publiciteitscampagne is een feit en er wordt werk gemaakt van samenwerking met het onderwijs en tal van andere partners.

Voorts gaat het jaarverslag in op het toezicht van de FSMA op zowel beursgenoteerde vennootschappen en financiële markten als op de financiële producten, op de gedragsregels voor financiële instellingen, op financiële dienstverleners en tussenpersonen en op de aanvullende pensioenen.

Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA. Via het bestelformulier op de website kan ook een exemplaar op papier van het jaarverslag aangevraagd worden.