search_api_autocomplete
Home

FSMA vergunt EMMI als beheerder van de EURIBOR

Persbericht

Op 10 april 2019 diende het European Money Markets Institute (EMMI) een aanvraag in om een vergunning te bekomen als beheerder van de EURIBOR benchmark. Op positief advies van het EURIBOR college van toezichthouders heeft de FSMA op 2 juli 2019, in toepassing van de Europese Benchmarkverordening (BMR), deze vergunning aan het EMMI verleend.

De vergunning is beperkt tot de EURIBOR benchmark en behelst niet de EONIA benchmark. EMMI communiceerde aan de FSMA inmiddels haar voornemen om in september 2019 een vergunningsaanvraag in te dienen als beheerder van EONIA.

Het verkrijgen van een vergunning door EMMI als beheerder van de EURIBOR benchmark bevestigt het voldoen aan de vereisten van de BMR, waardoor de benchmark ook na 1 januari 2020 kan worden gebruikt. Hierdoor wordt een belangrijke stap genomen voor de duurzaamheid van de benchmark.