Nieuws & Waarschuwingen

FSMA-voorzitter herkozen tot voorzitter van het Europees Regionaal Comité van de wereldwijde organisatie IOSCO

Persbericht
News article
02/03/2020

Jean-Paul Servais, de voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is herkozen tot voorzitter van het Europees Regionaal Comité van IOSCO, de internationale organisatie van toezichthouders op de financiële markten.

De Europese leden van IOSCO hebben Jean-Paul Servais voor een nieuw mandaat van twee jaar herkozen tot voorzitter van het Europees Regionaal Comité, de Europese landengroep binnen IOSCO. Deze functie oefent hij sinds oktober 2014 uit.

IOSCO is in 1983 opgericht en telt 129 toezichthouders uit 115 jurisdicties als lid. De organisatie heeft tot doel de samenwerking tussen de markttoezichthouders te bevorderen en internationale standaarden en best practices uit te werken. Een belangrijk instrument hiervoor is het multilaterale samenwerkingsmemorandum van IOSCO (MMoU – Multilateral Memorandum of Understanding).

Dat memorandum stelt de toezichthouders in staat om onderling snel informatie uit te wisselen. Die informatie kan onder meer worden gebruikt in het kader van onderzoeken naar praktijken van marktmisbruik, die steeds vaker een internationale dimensie hebben en zo efficiënter kunnen worden aangepakt. Het memorandum is ondertekend door 123 toezichthouders, waaronder de FSMA.

Het Europees Regionaal Comité groepeert de 50 Europese leden van IOSCO. Het comité bespreekt de IOSCO-initiatieven rond de versterking van de wereldwijde standaarden voor de financiële markten, met bijzondere aandacht voor de aangelegenheden die Europa aanbelangen.

’Deze herverkiezing is een erkenning en waardering van het werk dat de FSMA op nationaal én internationaal vlak levert. Het voorzitterschap van het Europees Regionaal Comité stelt de FSMA bovendien in staat om effectief invloed uit te oefenen op de standaarden die IOSCO internationaal ontwikkelt op vraag van de G20 en de Financial Stability Board, en die de Belgische financiële regelgeving steeds meer beïnvloeden’, zegt Jean-Paul Servais.

De voorzitter van de FSMA is eveneens ondervoorzitter van de Board van IOSCO en voorzitter van het auditcomité van IOSCO. Namens IOSCO is hij voorzitter van de IFRS Monitoring Board.

Meer informatie over de werkzaamheden van IOSCO vindt u in het werkprogramma 2020 van IOSCO.