search_api_autocomplete
Home

FSMA-voorzitter leidt netwerk over SPACS

Persbericht
Het logo van IOSCO, de internationale organisatie van beurstoezichthouders

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, is door IOSCO, de wereldorganisatie van toezichthouders op de financiële markten, aangesteld als voorzitter van het network binnen IOSCO over SPACS.

Een SPAC of Special Purpose Acquisition Company is een beursgenoteerd vehikel zonder activa dat beoogt te fuseren met een niet-beursgenoteerde onderneming - waardoor deze laatste onderneming naar de beurs kan gaan.

Het netwerk biedt de IOSCO-leden een platform voor het monitoren en bespreken van dit fenomeen dat het voorbije jaar belangrijke bedragen heeft opgehaald.

Tijdens de eerste virtuele vergadering van het netwerk die op 26 juli plaatsvond, wisselden 46 leden van IOSCO hun ervaringen uit over SPACS en bespraken de desbetreffende aandachtspunten inzake beleggersbescherming en marktintegriteit.

De FSMA heeft recent, na een publieke consultatie, haar opinie over SPACS bekendgemaakt. Ook ESMA heeft over SPACS een mededeling bekendgemaakt.

Zie ook het persbericht van IOSCO.