search_api_autocomplete
Home

FSMA wordt voorzitter van de Monitoring Board van de internationale 'Standard setter' inzake boekhoudregels

Persbericht

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Jean-Paul Servais, is verkozen tot nieuwe voorzitter van de IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation Monitoring Board.

De Monitoring Board werd in 2009 opgericht voor het toezicht op de IFRS Foundation waarvan de Trustees zelf instaan voor het toezicht op de IASB (International Accounting Standards Board). De IASB werkt als privaat onafhankelijk internationaal orgaan wereldwijde standaarden uit voor verslaggeving in jaarverslagen en jaarrekeningen (IFRS-standaarden). De IASB is in Londen gevestigd en telt 150 medewerkers.

Deze Monitoring Board is samengesteld uit leden van verschillende vooraanstaande marktregulatoren. De Monitoring Board bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van effectentoezichthouders van de VS, Brazilië, Japan en Zuid-Korea en vertegenwoordigers van het Chinese Ministerie van Financiën, de Europese Commissie en IOSCO. Het Basel Committee on Banking Supervision neemt deel aan de vergaderingen van de Monitoring Board als waarnemer. De Monitoring Board overlegt geregeld met de Trustees en de voorzitter van de IASB over boekhoudkwesties van algemeen belang en is het sluitstuk van de publieke verantwoording vanwege de IASB en de IFRS Foundation. De Monitoring Board streeft de ontwikkeling na van hogekwaliteits-IFRS-standaarden die momenteel in meer dan 80 procent van de jurisdicties in de wereld worden gebruikt. In de Europese Unie passen ongeveer 6.000 op de gereglementeerde markt genoteerde emittenten de IFRS toe.

De Monitoring Board verkoos Jean-Paul Servais als de opvolger van Ryozo Himino, vice-minister van de Japanse financieeltoezichthouder. De voorzitter van de FSMA zal de Monitoring Board leiden voor een periode van tweejaar. Zijn mandaat gaat in op 1 maart 2017. De FSMA-voorzitter trad toe tot de Monitoring Board als vertegenwoordiger van IOSCO, de internationale organisatie van effectentoezichthouders, waarvan hij sinds vorig jaar ondervoorzitter is.