search_api_autocomplete
Home

Gedeeltelijke schorsing van de inschrijving van 6 verzekeringstussenpersonen op basis van de AML-wet

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Gedeeltelijke schorsing van de inschrijving van 6 verzekeringstussenpersonen op basis van de AML-wet omwille van het niet beantwoorden aan de FSMA van de vragen die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het risicoprofiel.

Bij beslissing d.d. 23 januari 2024 heeft het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 6 verzekeringstussenpersonen tot nader order gedeeltelijk geschorst uit het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen. De schorsing is gedeeltelijk in die zin dat ze enkel slaat op de activiteit van distributie van levensverzekeringen. Ze houdt een verbod in om deze activiteit op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze te verrichten.

Deze schorsing is te wijten aan het niet beantwoorden van een verzoek om informatie van de FSMA en dit niet tegenstaande de wettelijke verplichting hiertoe ingevolge artikel 99, lid 2 van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (« AML-wet »). De betrokken verzekeringstussenpersonen hebben de vragenlijst met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme niet ingevuld en ingediend en dit ondanks vele herinneringen die naar hen werden verstuurd. De antwoorden op de vragenlijst laten de FSMA toe het risicoprofiel van de tussenpersonen te bepalen. Overeenkomstig artikel 87 § 1 3e lid van de AML-wet heeft de FSMA de wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat ze beschikt over de informatie die noodzakelijk is om het risicoprofiel te bepalen.

De gedeeltelijke schorsing is gebaseerd op artikel 102, lid 1, 2° van de AML-wet.