Nieuws & Waarschuwingen

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (commerciële benaming: Euronext Growth)

Nieuws
News article
07/06/2019

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 2 april 2019 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Deze marktregels treden in werking op 10 juni 2019 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.