Nieuws & Waarschuwingen

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (commerciële benaming: Euronext Growth)

Nieuws
News article
10/11/2020

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 3 november 2020 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Deze marktregels treden in werking op 30 november 2020 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.