search_api_autocomplete
Home

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (commerciële benaming: Euronext Growth)

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 24 oktober 2023 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.  

Deze marktregels treden in werking op 6 november 2023 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.