search_api_autocomplete
Home

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (commerciële benaming: Euronext Growth)

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 14 mei 2018 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Deze marktregels treden in werking op 29 mei 2018 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.