Nieuws & Waarschuwingen

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext (commerciële benaming: Euronext Growth), een MTF georganiseerd door Euronext Brussels NV

Nieuws
News article
12/01/2018

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 19 december 2017 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.  

Deze marktregels treden in werking op 3 januari 2018 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.