search_api_autocomplete
Home

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van Alternext (commerciële benaming: Euronext Growth), een MTF georganiseerd door Euronext Brussels NV

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van Alternext Brussels (Euronext Growth) op 19 december 2017 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.  

Deze marktregels treden in werking op 3 januari 2018 en zijn beschikbaar op de website van Euronext.