search_api_autocomplete
Home

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten, i.e. Euronext Brussels en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, op 19 november 2019 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 34, §1 van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU.

Deze marktregels treden in werking op 25 november 2019 en zijn beschikbaar op de website van Euronext: https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets