search_api_autocomplete
Home

Goedkeuring van de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde

Nieuws

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deelt mee dat de gewijzigde marktregels van de door Euronext Brussels NV georganiseerde gereglementeerde markten, i.e. Euronext Brussels en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels, op 27 februari 2024 zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 34, §1 van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, en dat zij op 18 maart 2024 in werking treden. 

Deze marktregels zijn beschikbaar op de website van Euronext.