search_api_autocomplete
Home

Hadad Haim, M.R.S. Trading

Persbericht

Opheffing van de schorsing van de registratie van een wisselkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel.

In gevolge de beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van 24 juni 2016 wordt overgegaan met onmiddellijke ingang tot de opheffing van de schorsing van de registratie van het wisselkantoor gevestigd als natuurlijke persoon Hadad Haim, M.R.S. Trading, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 429.