search_api_autocomplete

Hamon

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Hamon, BE0003700144, wordt hernomen op Euronext Brussel op 18/01/2017 om 09:00 CET.