search_api_autocomplete

Immobel

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Immobel, BE0003599108, wordt hernomen op Euronext Brussel op 30/06/2016 vanaf 09:00 CET na de publicatie van een persbericht.