search_api_autocomplete

Immobel

Persbericht

KENNISGEVING DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN EN OPENBAAR GEMAAKT MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7, § 3 VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002

De notering van het financieel instrument Immobel, ISIN BE0003599108, wordt heropend op Euronext Brussel op 07/04/2016 vanaf 09:00 CET na publicatie van een persbericht.