Nieuws & Waarschuwingen

Informatiesessie over het European Single Electronic Reporting Format (ESEF)

Nieuws
News article
04/09/2018

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), XBRL Belgium en de Nationale Bank van België (NBB) organiseren op 10 oktober 2018 een informatiesessie over het European Single Electronic Format (ESEF).

Het ESEF is het elektronische verslaggevingsformaat dat de emittenten die op de gereglementeerde EU-markten zijn genoteerd, vanaf 1 januari 2020 moeten gebruiken bij de opstelling van hun jaarlijkse financiële verslaggeving. De in die verslaggeving opgenomen geconsolideerde financiële staten die volgens de IFRS zijn opgesteld, zullen van een XBRL-‘tag’ worden voorzien, waardoor die getagde staten gestructureerd en machineleesbaar zijn.

Tijdens de informatiesessie zullen toezichthouders, genoteerde vennootschappen met ervaring op (i)XBRL-vlak en ervaren stakeholders hun inzichten over het ESEF-stappenplan naar 2020 toe (ESEF roadmap towards 2020) delen, wat kan helpen bij de voorbereiding van de gestructureerde elektronische verslaggeving.

De doelgroep van de informatiesessie bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding, audit en doorzending naar de FSMA met het oog op publicatie via STORI (i.e. het Belgische officiële mechanisme voor de opslag van gereglementeerde informatie) van de jaarlijkse financiële verslaggeving van genoteerde vennootschappen, alsook alle partijen die van de gestructureerde elektronische informatie in het ESEF inline XBRL-formaat gebruiken zullen maken.

Klik hier voor meer informatie over de agenda van deze informatiesessie.