search_api_autocomplete
Home

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: Overzicht 2019

Persbericht
Pensioenen: een grafiek van het balanstotaal van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Het gezamenlijke balanstotaal van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) is vorig jaar gestegen met maar liefst 17 procent. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de zeer sterke prestaties van de financiële markten eind 2019. Het niveau van de financiering van de pensioenverplichtingen door de IBP’s ligt daardoor opnieuw boven 121 procent.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) staat in voor het toezicht op de IBP’s, ook wel pensioenfondsen genoemd. Jaarlijks publiceert de FSMA een samenvatting van het statistisch materiaal over de IBP’s. De tiende editie van dit statistisch overzicht is beschikbaar.

De belangrijkste elementen uit het overzicht zijn de volgende:

 1. Eind 2019 hadden 192 IBP’s een rapporteringsverplichting ten aanzien van 196 pensioenfondsen in 2018.
 2. De IBP’s telden 2.055.434 deelnemers, een stijging met 15 procent op een jaar tijd. Deze stijging deed zich voornamelijk voor bij de sectorfondsen met enkel regelingen op basis van vaste bijdragen, waaronder een nieuw opgerichte IBP.
 3. Het balanstotaal van alle IBP’s bedroeg eind vorig jaar 40,2 miljard euro, een stijging met 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging is voornamelijk te danken aan de zeer sterke prestaties van de financiële markten eind 2019.
   

  Grafiek 1: evolutie balanstotaal

   

  Pensioenen: een grafiek van de evolutie van het balanstotaal
 4. De Belgische IBP’s belegden ongeveer drievierde van hun activa in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), waarbij het voornamelijk gaat om aandelen- en obligatiefondsen. Rekening houdend met de onderliggende activa van deze ICB’s, investeerden de IBP’s rechtstreeks en onrechtstreeks 50 procent in obligaties en 42 procent in aandelen. Het rendement op het geheel van de beleggingen eind 2019 bedroeg +14 procent.
   
  Pensioenen: een grafiek van de rechtstreekse beleggingen en de onrechtstreekse beleggingen
 5. Door de lagere rente moeten de IBP’s een groter bedrag opzijzetten om de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Door het positieve rendement stijgt echter de gemiddelde dekkingsgraad tot 121 procent. De dekkingsgraad geeft aan over hoeveel middelen een pensioenfonds beschikt om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Naast het overzicht 2019 zijn ook de jaarrekening en enkele statistieken op sectorniveau beschikbaar op de FSMA-website.